Tværsnit

U-værdi

Tag 0,14
Væg 0,20
Gulv 0,14
Vinduer 1,00

Tag

Tagsten Betontagsten Dobbelt-S
Taglægter Klasse 1 T1 73*38mm
Klemmelister 25*50 trykimprægneret
Undertag Doko godkendt
Isolering 290mm kl. 37
Hovedspær Bærende hovedspær 45*295mm
Dampbremse Wutop DB 2 dampbremse
Forskalling 2*21mm krydsforskallet
Profilbrædder 125mm lud fyr / Troldtekt loft.
Vindskede Udføres med vindskedesten.
Tagrender Galvaniseret
Nedløbsrør Stål

Vinduer

Vinduer Udføres m. Varm kant (mindre varmeledende og minimere kondens)
Certificering DVC – Certificerede døre og vinduer

Skillevægge

Profilbrædder 125mm lud fyr
Stolpeskelet 45*70 reglar
Isolering 70mm kl. 37

Sokkel

Fundament Udføres som Sundolit Grøn standart fundament

Ydervægge

Beklædning 150mm vandret finsavet gran plan med facade (ikke som klink)
Ventilation af facadebeklædning 25*50mm trykimprægneret klemmelister
Vindspærre Icopal Dæk-0-Fol armeret isolering 145mm kl. 37
Stolpeskellet 45*145mm regar c/c 600mm
Dampbremse Wutop DB 2 dampbremse
Isolering 45mm kl.37
Instalationskanal Påforing 45mm vandret instalationskanal
Profilbrædder 125mm lud fyr
Forankringsjern / vindkryds m.m. Skjult i vægge
Bundrem Trykimprægneret
Facadebeklædning Skråskåret i bund
Musegitter Metal

Gulv

Dampspærre PVC / gulvunderlag, foam
Betondæk 100mm flydebeton
Isolering 300mm trykfast

Terrasse

Terrassebrædder Trykimprægneret
Strøer / opbygning Trykimprægneret
Opklodsning Leca
Kantbræt 1 stk. Kantbræt over terræn